ΕΙΑ 2000

Ο ΕΑΙ2000 κατασκευάστηκε από την εταιρεία Electronic Assocciates Inc. και εγκατάσταθηκε στο Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου του ΔΠΘ το 1982.

 • O Αναλογικός Υπολογιστής EIA2000.
 • Σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και είναι ένα καλό παράδειγμα της ταυτόχρονης ανάπτυξης αναλογικών και ψηφιακών υπολογιστικών συστημάτων.

  Το αριστερό τμήμα της πρόσοψης περιλαμβάνει 24 ποτενσιόμετρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των μεταβλητών της προς επίλυση συνάρτησης. Εσωτερικά υπάρχει το ψηφιακό τμήμα της μηχανής (digital control computer), οι γεννήτριες συναρτήσεων, η ψηφιακά ελεγχόμενοι εξασθενητές, η μονάδα τροφοδοσίας κλπ.

 • Το αριστερό τμήμα του EIA2000.
 • Στη δεξιά πλευρά υπάρχει το μεγαλύτερος μέρος των αναλογικών κυκλωμάτων που απαρτίζουν τον αναλογικό υπολογιστή. Στην μπροστινή πλευρά υπάρχει το δικτύωμα συνδέσεων για τη σύνδεση εξωτερικών εξαρτημάτων και συνδέσεων απαραίτητα για τον καθορισμό του προβλήματος προς επίλυση.

 • Το δεξιό τμήμα του EIA2000.
 • Τα ποτενσιόμετρα δέκα στροφών καθορίζουν τους συντελεστές των συναρτήσεων που θα επιλύσει. Οι συντελεστές αυτοί συνδέονται με την οθόνη απεικόνισης όπου εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις.

 • Η πίσω πλευρά των ποτενσιόμετρων.
 • Η ειδική σύνδεση των ποτενσιομέτρων τα επιτρέπει να παίρνουν τιμές μεταξύ -1 και +1, πάντοτε σε σχέση την τάση τροφοδοσίας των 10V.

 • Η οθόνη του αναλογικού υπολογιστή που απεικονίζει τις ρυθμίσεις.
 • Ο Αναλογικός Υπολογιστής χρησιμοποιείται κυρίως για την επίλυση ολοκληρωτικών και διαφορικών εξισώσεων, με τη χρήση τελεστικών ενισχυτών Καθώς δεν γίνεται ψηφιοποίηση του σήματος, η ταχύτητα λειτουργίας του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όμως, λόγω της δομής του έχει πολύ μικρή ευελιξία και απαιτείται αρκετός χρόνος στην κατάστρωση του προβλήματος.

 • Λογικό διάγραμμα προβλήματος προς επίλυση.