Φωτογραφία 1:

Προσωπικός υπολογιστής "Sinclair QL".

Φωτογραφία 2:

Υπολογιστής HP.

Φωτογραφία 3:

Προσωπικός υπολογιστής "BBC Acorn".

Λίγα λόγια για το μουσείο του ΥΚ-ΚΔΔ

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται διάφορα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία λειτούργησαν κατά καιρό, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα περισσότερα από αυτά ήταν στην αιχμή της τεχνολογίας την εποχή που αποκτήθηκαν, ενώ τώρα έχουν ιστορική αξία. Από το 1973 που ιδρύθηκε και λειτούργησε το Πανεπιστήμιο, από όλες τις διοικήσεις του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υπολογιστική υποδομή του με αποτέλεσμα το ΥΚ του ΔΠΘ να είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα μέλη της πανεπιτημιακής κοινότητας.
Σας καλούμε να περιηγηθείτε στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου και να γνωρίσετε την ιστορία των υπολογιστικών συστημάτων του Δ.Π.Θ.