Φωτογραφία 1:

Προσωπικός υπολογιστής "Sinclair QL".

Φωτογραφία 2:

Υπολογιστής HP.

Φωτογραφία 3:

Προσωπικός υπολογιστής "BBC Acorn".
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα Κεντρικά Υπολογιστικά Συστήματα, που λειτούργησαν κατά καιρούς στο ΔΠΘ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Υπολογιστές μικρού μεγέθους και δυνατοτήτων που λειτούργησαν στα Εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η εξέλιξη της δομής του δικτύου του ΔΠΘ και οι συσκευές διασύνδεσης μεταξύ διάφορων υπολογιστικών συστημάτων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποθηκευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, από διάτρητες κάρτες και μαγνητοταινίες έως σκληρούς μαγνητικούς και οπτικούς δίσκους.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εδώ παρουσιάζονται διάφορα τμήματα υπολογιστών όπως κάρτες, μνήμες, μητρικές κάρτες, επεξεργαστές κλπ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Συστήματα τα οποία λειτουργούσαν παράλληλα με τους υπολογιστές, είτε ανεξάρτητα είτε υποστηρικτικά προς αυτούς.