ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΤην ενότητα αυτή παρουσίαζονται διάφορα μηχανήματα και εργαλεία που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΔΠΘ.