FOTO 1 :

Άποψη του UNIVAC 90/30 το 1978. Από αριστερά Καλαϊτζίδης Κώστας, Διαμαντίδης Δημήτρης, Μεϊμαρίδης Σήφης και Μαργαριτίδης Γιάννης.

FOTO 2 :

Άποψη του UNIVAC 90/30 το 1978. Από αριστερά Καλαϊτζίδης Κώστας, Μεϊμαρίδης Σήφης και Μαργαριτίδης Γιάννης.

FOTO 3 :

Άποψη του UNIVAC 90/30 το 1978. Από αριστερά Μεϊμαρίδης Σήφης, Καλαϊτζίδης Κώστας και Μαργαριτίδης Γιάννης.

FOTO 4 :

Προσωπικό του Υ.Κ. το 1978. Καλαϊτζίδης Κώστας.

FOTO 5 :

Προσωπικό του Υ.Κ. το 1980. Από αριστερά Διαμαντίδης Δημήτρης, Μπεντροσιάν Άρμεν, Σκαγιά Δήμητρα, και Λιάπη Σούλα.

FOTO 6 :

Φοτιτητές στο χώρο του Υ.Κ. το 1983.

Ιστορική εξέλιξη του Υπολογιστικού Κέντρου του ΔΠΘ.

To Υπολογιστικό Κέντρο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ξεκίνησε τη λειτουργία του ταυτόχρονα με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ο πρώτος χώρος λειτουργίας, ήταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου, στον χώρο που τώρα στεγάζεται η "Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών" και το "Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης".

UNIVAC 90/30 - 1976

Το πρώτο υπολογιστικό σύστημα που εγκαταστάθηκε ήταν ένας υπολογιστής UNIVAC 90/30. Αυτός τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το 1976. O UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I) ήταν ο πρώτος εμπορικός ηλεκτρονικός υπολογιστής που παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ. Ο UNIVAC 90/30 του Υπολογιστικού Κέντρου του ΔΠΘ ήταν συνδεμένος μέσω τηλεφωνικής γραμμής και modem 1200Bps με τον αντίστοιχο υπολογιστή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών στην Ελλάδα. Οι χρήστες δημιουργούσαν προγράμματα, συνήθως σε γλώσσα Fortran, και με διάτρητες κάρτες εισήγαγαν το πρόγραμμα και τα δεδομένα τους στον υπολογιστή από τη μία διαθέσιμη κονσόλα επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα εκτυπώνωνταν σε έναν εκτυπωτή ταινίας.

VAX 8350 - 1988

Με την ολοκλήρωση των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης στην Ξάνθη, το Υπολογιστικό Κέντρο εγκαταστάθηκε σε αυτόνομο κτίριο, από όπου παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε το επόμενο μεγάλο υπολογιστικό σύστημα, ο VAX 8350. Ο υπολογιστής VAX-8350 ήταν ένας μεσαίου μεγέθους υπολογιστής, που παρουσιάστηκε στις 29 Ιανουαρίου 1986. Το Υπολογιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου απέκτησε το παραπάνω σύστημα το 1988. Αποτελείται από την κεντρική μονάδα, δύο μονάδες ταινιών TU81, δύο μονάδες αφαιρούμενων δίσκων RA60, δύο μονάδες σκληρών δίσκων RA81, μία μονάδα δίσκου RA90, και μία RA92.

Καθώς ο υπολογιστής αυτός επέτρεπε την ταυτόχρονη είσοδο πολλών χρηστών μέσω ειδικών τερματικών, δημιουργήθηκε η Αίθουσα Υπολογιστών, στον επάνω όροφο του κτιρίου. Εκεί ήταν εγκατεστημένα τερματικά (δηλαδή οθόνες ασπρόμαυρες 14" και πληκτρολόγια), τα οποία μέσω σειριακής θύρας συνδέονταν στον κεντρικό υπολογιστή. Στον υπολογιστή αυτόν, οι χρήστες μπρούσαν να εισάγουν τα προγράμματα τους, τα οποία δημιουργούσαν οι ίδιοι, μέσω των τερματικών. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων σε μαγνητικές ταινίες, ενώ τα αποτελέσματα εκτυπώνωνταν σε έναν εκτυπωτή ταινίας. Στον VAX-8350 λειτούργησε η πρώτη εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email server, που έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με συναδέλφους απ' όλο τον κόσμο. Τέλος, βασιζόμενο στον VAX-8350 δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο υπολογιστών, όπου τερματικά εγκατεστημένα στους χώρους των Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, συνδέονταν μέσω σειριακού καλωδίου στον κεντρικό υπολογιστή. Έτσι, για πρώτη φορά, οι χρήστες μπορούσαν να συνδεθούν στον κεντρικό υπολογιστή και να εργαστούν από την άνεση του γραφείου τους.

DEC ALPHA 7000 - 1990

Το 1993, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο υπολογιστής DEC 7000, ο οποίος ήταν ένας υπολογιστής με δύο επεξεργαστές 64bit, τεχνολογίας RISC. Το σύστημα αυτό παρείχε δυνατότητα αποθήκευσης σε σκληρούς δίσκους των 20MB και χρησιμοποιούσε λειτουργικό σύστημα OSF. Οι χρήστες μπορούσαν να εκτελούν προγράμματα σε γλώσσα Fortran, σε πολλαπλάσια ταχύτητα από αυτήν του VAX 8350. Επίσης, στα κτίρα της Πολυτεχνικής Σχολή δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο Thick Ethernet, το οποίο συνέδεε προσωπικούς υπολογιστές και τερματικά των Εργαστηρίων, με τον DEC 7000.

DEC AphaServer 2100 - 1998

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, το Υ.Κ. προμηθεύτηκε το 1998, τον υπολογιστή AlphaServer 2100 της εταιρείας DEC. Ο υπολογιστής αυτός, είχε τέσσερις επεξεργαστές 64-bit/300MHz, μνήμη 2GB και σκληρό δίσκο 68.8GB. Είχε εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα OpenVMS και εκτελούσε προγράμματα σε Fortran, Pascal και C. Οι χρήστες συνδέονταν μέσω του δικτύου Thick Ethernet.

KSR - 1999

O KSR ήταν ο τελευταίος μεγάλος υπολογιστής που λειτούργησε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ήταν ένας υπολογιστής με πολλούς παράλληλους επεξεργαστές (massive parallel computer).

Πρόλογος στην ιστοσελίδα του Υπολογιστικού Κέντρου το 2000.

Φιλότιμο, κούραση, ώρες ατέλειωτης προσπάθειας, χωρίς ανταπόδοση, ίσως γκρίνια. Ικανοποίηση, λίγος εφησυχασμός και πάλι ξανά απ' την αρχή, τα ίδια και τα ίδια, σε άλλους ίσως ρυθμούς και τόνους, αλλά ενταγμένοι σε μια κοινή προσπάθεια, ανώνυμη, σπάνια με κάποια αναγνώριση, ένα ευχαριστώ. Γιατί αυτά πού κάνεις δεν είναι "δουλειά σου", όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν και να "απαιτούν". Αυτά δεν είναι γκρίνιες. Είναι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ, όχι κάποιας σοφίας, αλλά τρόπου προσφοράς και όποιας ανιδιοτέλειας, για το κοινό έργο όλων μας απέναντι στους φοιτητές μας και την Ελληνική κοινωνία, που μας έδωσε την εξουσία και την ευθύνη να την υπηρετούμε.

    Το Υπολογιστικό Κέντρο τον Δ.Π.Θ. άρχισε να λειτουργεί το 1976, με την εγκατάσταση τον πρώτου υπολογιστικού συστήματος UNIVAC 90/30, με τον ανάλογο εξοπλισμό της εποχής εκείνης. Από τα λίγα πραγματικά ΥΚ σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Από τότε μέχρι σήμερα έχούν αλλάξει τόσα πολλά. Το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ., που εξυπηρετεί ολόκληρο το πανεπιστήμιο με το DUTHNet, δεν έχει να ζηλέψει τίποτε και από κανέναν. Αναφέρούμε έτσι απλά, όλα τα πρόσωπα πού μέχρι σήμερα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από απλοί "εργάτες" μέχρι πρόεδροι επιτροπής ΥΚ και πρυτάνεις, βοήθησαν πολύ ή περισσότερο στο να είμαστε μέσα στο "παιχνίδι" της σύγχρονης τεχνολογικής κοινωνίας, με όσα καλά ή όχι καλά συνεπάγεται αυτό. Ο καθένας μια ιστορία για το Κέντρο. Μεγαλύτερη ή μικρότερη. Προσφορά μεγάλη ή μεγαλύτερη, ουσιαστική. "Ο καθείς με τα όπλα του, εφ’ ω ετάχθη".

    Λυσίμαχος Μαυρίδης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Κώστας Καλαϊτζίδης, Νίκος Ιωάννου, Χρήστος Λειβαδιώτης, Γιάννης Μαργαριτίδης, Σίφης Μεϊμαρίδης, Γιώργος Χατζηαθανασίου, Περικλής Παπαδοπεράκης, Αρμέν Μπετροσιάν, Σούλα Λιάπη, Θόδωρος Κουμής, Γιάννης Σχοινάς, Σία Μουκίδου, Μανώλης Σαρρής, Αλέκος Καράκος, Σταύρος Σαββίδης, Νίκος Βούλγαρης, Βασίλης Στεφανής, Βαγγέλης Γαλούσης, Χρήστος Χαμζάς, Γιάννης Πανούσης, Γιώργος Καρτάλης, Φίλιππος Τσαλίδης, Δημήτρης Βιολέτης, Απόστολος Σαλκιτζής, Πρόδρομος Ηλιάδης, Θαλής Γεωργίου, Πάνος Σαραγιώτης, Βάσω Ηλιάδου, Γιάννης Πλιάτσικας, Γιάννης Ψαρουδάκης, Γιάννης Πλευρίδης, Αδαμάντιος Διαμαντίδης. Ειδική μνεία, Μωυσής Μπουντουρίδης.

 

Ξάνθη, Ιανουάριος 2000

Διαμαντίδης Δημήτρης